(1)
Rocki, M. Łączenie studiów Z Pracą Zarobkową a wejście absolwentów wyższych Uczelni Na Rynek Pracy. 10.14746/rpeis 2021, 83, 205-223.