(1)
Jurek, Łukasz. Wiek a Absencja Chorobowa pracowników. 10.14746/rpeis 2021, 83, 225-238.