(1)
Kania-Chramęga, A. „Małoletniość” a Problematyka Ustawowych Wskazań sądowego Wymiaru Kary – Wybrane Zagadnienia. 10.14746/rpeis 2021, 83, 61–71.