(1)
Podgórska-Rykała, J.; Sroka, J. Uwarunkowania Konsensualnego Modelu Dialogu społecznego I Dialogu Obywatelskiego Na Poziomie Regionalnym W Polsce. 10.14746/rpeis 2021, 83, 309-326.