(1)
Przybylska-Kapuścińska, W. Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa W Sektorze Bankowym. Teoria I Praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020. 10.14746/rpeis 2021, 83, 341-345.