(1)
Smyczek-Gołębiewska, S. Kategoria słuszności W Polskim Orzecznictwie sądowym. 10.14746/rpeis 2021, 83, 19-30.