(1)
Wierczyński, G. Polskie Wykazy Czasopism Naukowych – Podsumowanie Dotychczasowych doświadczeń Z Perspektywy Czasopism Prawniczych. 10.14746/rpeis 2021, 83, 141-164.