(1)
Wasilewski, J. Czasopisma Nauk społecznych: Refleksje W kontekście Jubileuszu „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego I Socjologicznego”. 10.14746/rpeis 2021, 83, 255-265.