(1)
Zawłocki, R. Recenzowanie Opracowania Karnoprawnego W czasopiśmie Naukowym. 10.14746/rpeis 2021, 83, 317-327.