(1)
Długosz-Jóźwiak, J. Uiszczenie Grzywny Za Pracownika – Poplecznictwo, niegospodarność Czy Jedynie Wykroczenie?. 10.14746/rpeis 2021, 83, 65-77.