(1)
Mamzer, H.; Nowak, P. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt Jako Problem społeczny. 10.14746/rpeis 2021, 83, 335-354.