(1)
Szewczyk, M. Interes Prawny Jako Kryterium wyłączenia Radnego Od udziału W głosowaniu. 10.14746/rpeis 2015, 77, 227-242.