(1)
Wiśniewski, M. Zaufanie Do samorządu Terytorialnego W Polsce – próba Oceny. 10.14746/rpeis 2015, 77, 321-334.