(1)
Markowski, Łukasz. Konwergencja Realna Polski I Strefy Euro Z Perspektywy Synchronizacji Cykli Koniunkturalnych I Wymiany wewnątrzgałęziowej. 10.14746/rpeis 2022, 84, 117-132.