(1)
Kahl, W. Ochrona Klimatu a Konstytucja – Historyczne Postanowienie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Z 24 Marca 2021 Roku. 10.14746/rpeis 2022, 84, 5-26.