(1)
Kolasińska, E. Niepewność Miejsca Pracy W Czasie Pandemii COVID-19 Na Podstawie dzienników Pandemicznych. 10.14746/rpeis 2022, 84, 227-240.