(1)
Żmij, G. W Poszukiwaniu Prawa właściwego: Stosowanie Norm Prawa Administracyjnego I Ich Kolizje W międzynarodowym Sporze Inwestycyjnym. 10.14746/rpeis 2023, 85, 89-107.