(1)
Oliwa-Ciesielska, M. Wspomnienie O Profesorze Zbigniewie Woźniaku (1947–2022). 10.14746/rpeis 2022, 84, 255-257.