(1)
Rotko, J. Ustawa Prawo Wodne Z 2017 Roku W świetle Zasad Techniki Prawodawczej. 10.14746/rpeis 2022, 84, 73-86.