(1)
Afeltowicz, Ɓukasz; Rudnicki, S. Socjologia Wobec Design Thinking. 10.14746/rpeis 2023, 85, 237-251.