(1)
Trzciński, G.; Staniszewska, L.; Trzciński, J. J. Drogi wewnętrzne I Gruntowe W postępowaniach Administracyjnych I Orzecznictwie sądowoadministracyjnym W Sprawach Budowlanych: Problemy Interpretacyjne. 10.14746/rpeis 2023, 85, 127-141.