(1)
Moska, M. Odpowiedzialność Odszkodowawcza prowadzących Na własny Rachunek przedsiębiorstwa Lub zakłady wytwarzające środki Wybuchowe Albo posługujące Się Takimi środkami (art. 435 § 2 k.C.). 10.14746/rpeis 2023, 85, 173-186.