(1)
Lipiński, K. Problemy Przypisywania odpowiedzialności Karnej Podmiotowi Zbiorowemu. 10.14746/rpeis 2023, 85, 187-200.