(1)
Dąbrowski, D.; Michałowska, K. Uwagi O Potrzebie Wzmocnienia Praw pasażerów W Przewozach Multimodalnych W Prawie Unii Europejskiej. 10.14746/rpeis 2023, 85, 157-171.