(1)
Kaspryszyn, J. Postępowanie wywołane Wniesieniem Skargi Na Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – Zagadnienia Konstrukcyjne. 10.14746/rpeis 2023, 85, 123-138.