(1)
Kowalski, T. System Z Bretton Woods I Jego Dziedzictwo. Od pieniądza złotego Do Cyfrowego, Red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski I Zbigniew Polański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022. 10.14746/rpeis 2023, 85, 261-263.