(1)
Gliszczyńska-Grabias, A. Symbole pamięci I Prawa pamięci W Izraelu. 10.14746/rpeis 2023, 85, 219-234.