(1)
Kowalik, E. Wpływ śmierci Uczestnika postępowania wieczystoksięgowego Na szybkość I sprawność toczącego Się postępowania O Wpis W księdze Wieczystej. 10.14746/rpeis 2024, 86, 23-40.