(1)
Dąbrowska, A. Performatywność Wypowiedzi Manifestacyjnej W Demokracji – Na przykładzie protestów Kobiet W Polsce. 10.14746/rpeis 2024, 86, 115-132.