(1)
Bieńkowski, K. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój Jurysdykcji Administracyjnej W Polsce – Profesor Stanisław Kasznica a współczesna Nauka prawa”, Poznań, 23 Lutego 2023 R. 10.14746/rpeis 2023, 85, 269-271.