(1)
Rachalski, M. O Logicznych Podstawach Relacji specjalności W Prawie Karnym: Uwagi Krytyczne Do Koncepcji Władysława Woltera. 10.14746/rpeis 2024, 86, 97-114.