(1)
Walasik, A. Ekonomia Finansowa Jako Nauka Normalna: Ujęcie Krytyczne Z Perspektywy Koncepcji paradygmatów Kuhna Oraz Naukowych programów Badawczych Lakatosa. 10.14746/rpeis 2024, 86, 133-147.