(1)
Łukasiewicz, R. Podobieństwo Fizyczne a dobór Dawcy W Procedurach Medycznie Wspomaganej Prokreacji. 10.14746/rpeis 2024, 86, 41-60.