(1)
Przybył, I.; Kokociński, M.; Ziółkowska, M. Decyzje Kobiet O Nazwisku Po ślubie W Wymiarze Diachronicznym I Synchronicznym. 10.14746/rpeis 2024, 86, 241-264.