(1)
Haberko, J. Charakter Prawny Relacji Rodzice – dorosłe Dzieci W kontekście zobowiązań Alimentacyjnych rodziców. 10.14746/rpeis 2015, 77, 41-55.