(1)
Mucha, J. Łukasz Wirkus I Marta Pięta-Chrystofiak (red.), Mediacje sądowe I Interwencja Kryzysowa W Teorii I Praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023. 10.14746/rpeis 2024, 86, 265-269.