(1)
Gomułowicz, A. Prof. Dr Hab. Wojciech Łączkowski. Człowiek Renesansowego Formatu. 10.14746/rpeis 2024, 86, 273-274.