(1)
Hryniewicz-Lach, E. Przestępstwa Z Niewiedzy Lub Zapomnienia. 10.14746/rpeis 2015, 77, 173-186.