(1)
Gołębiowski, G.; Szczepankowski, P. Finansyzacja Gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 10.14746/rpeis 2015, 77, 197-215.