(1)
Wrzesień, W. Kilka Uwag O Pokoleniowej Sytuacji współczesnej Polskiej młodzieży. 10.14746/rpeis 2016, 78, 229-241.