(1)
Kruś, M. Publicznoprawny Charakter Roszczeń Odszkodowawczych Za wywłaszczenie nieruchomości. 10.14746/rpeis 2016, 78, 87-99.