(1)
Sepioło-Jankowska, I. Oszustwo Podatkowe a przestępstwo Oszustwa W Prawie Polskim I Niemieckim. 10.14746/rpeis 2016, 78, 65-78.