(1)
Budzinowska, M. Umowa O udostępnienie Skrytki Bankowej W Prawie Niemieckim. 10.14746/rpeis 2016, 78, 79-91.