(1)
Kosiński, E.; Trupkiewicz, M. Gmina Jako Podmiot Systemu Wspierania Wytwarzania Energii Elektrycznej Z Odnawialnych źródeł Energii. 10.14746/rpeis 2016, 78, 93-107.