(1)
Fraś, A. Stopy Zwrotu a wartość Fundamentalna spółek W świetle założenia O racjonalności inwestorów. 10.14746/rpeis 2016, 78, 189-203.