(1)
Woźniak, Z. Praca Socjalna a Innowacje społeczne – między Rutyną I Zmianą. 10.14746/rpeis 2016, 78, 205-230.