(1)
Drozdowski, R. Praca Socjalna W zmieniającym Się społeczeństwie. 10.14746/rpeis 2016, 78, 231-238.