(1)
Miszczak, A. Licencjonowanie Przymusowe W Prawie Unijnym Oraz Umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską. 10.14746/rpeis 2016, 78, 123-136.