(1)
Kowalski, T. Instytucje Publiczne Oraz Stanowienie I Egzekwowanie Prawa W Polsce W Latach 2009-2015 W Ocenie menedżerów. 10.14746/rpeis 2016, 78, 159-179.