(1)
Szyszko, M. Polityka pieniężna W Warunkach Niskiej Inflacji a Oczekiwania uczestników Rynku. 10.14746/rpeis 2016, 78, 181-196.